ആരും വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാതിരുന്ന കലാകാരനെ ക്ഷണിച്ച് ദിലീപ്.!! കയ്യടിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ.!! (വീഡിയോ)

ആരും വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാതിരുന്ന കലാകാരനെ ക്ഷണിച്ച് ദിലീപ്.!! കയ്യടിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ.!! (വീഡിയോ)

മലയാളികളുടെ ജനപ്രിയനായകൻ ദിലീപേട്ടൻ.. ആരും വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാതിരുന്ന കലാകാരനെ ക്ഷണിച്ച് ദിലീപ്.!!

ആരും വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാതിരുന്ന കലാകാരനെ ക്ഷണിച്ച് ദിലീപ്.!! (വീഡിയോ) credit:Movie Man Broadcasting

https://youtu.be/BVFO9nQztgU watch this video

admin

script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">